[Update] Các suất học bổng du học Trung Quốc đang rất hấp dẫn

• Đại học Tứ Xuyên (04 suất): Trường ĐH trọng điểm, xếp top 8 trên 2000 trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, top 100 nghiên cứu học thuật thế giới.

1. toàn phần chính phủ Trung Quốc cho bậc học Thạc sĩ, Tiến sĩ

Quyền lợi của người nhận học bổng
• Được hỗ trợ toàn bộ học phí cho cả quá trình học, gồm 03 năm chuyên ngành & 01 năm học tiếng dự bị (nếu có);
• Được hỗ trợ tiền ở (tiêu chuẩn phòng dành cho nghiên cứu sinh quốc tế);
• Được hỗ trợ phí sinh hoạt: 3.000 RMB/ tháng*12 tháng với chương trình Thạc sỹ; 3.500 RMB/ tháng *12 tháng với chương trình Tiến sỹ;
• Được đài thọ chương trình thăm quan, giao lưu do trường tổ chức (01 lần/kỳ).


Danh sách các trường cấp học bổng
• Đại học Tứ Xuyên (04 suất): Trường ĐH trọng điểm, xếp top 8 trên 2000 trường Đại học hàng đầu Trung Quốc, top 100 nghiên cứu học thuật thế giới.
• Đại học Vân Nam (Thạc sỹ & Tiến sỹ).
• Đại học Điện tử Thành Đô: ĐH trọng điểm (Thạc sỹ & Tiến sỹ)
• Đại học Hàng không Bắc Kinh (Thạc sỹ & Tiến sỹ): Xin thêm 01 năm tiếng yêu cầu HSK 3). Vào chuyên ngành luôn yêu cầu HSK 5.
• Đại học Bưu điện Trùng Khánh: ĐH trọng điểm (Thạc sỹ & Tiến sỹ)
• Đại học Dân tộc Quý Châu (Thạc sỹ & Tiến sỹ)
• Đại học Hà Bắc (Thạc sỹ & Tiến sỹ)
• Đại học Y Trùng Khánh (Thạc sỹ & Tiến sỹ)
• Đại học Công nghiệp Tây Bắc (chỉ dành cho Tiến sỹ ,yêu cầu HSK 5).
• Đại học Hồ Bắc (chỉ dành cho Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế)
• Đại học Dân tộc Quảng Tây (chỉ dành cho Tiến sỹ các chuyên ngành loại trừ kinh tế)
• Đại học Công nghệ Vũ Hán (Thạc sỹ & Tiến sỹ)
• Đại học Công nghệ Hoa Nam: Yêu cầu HSK 5.

Lưu ý:
– Các trường trọng điểm thường yêu cầu điểm trung bình từ 7.0 trở lên. Các trường khác có thể tiếp nhận hồ sơ sinh viên có điểm trung bình từ 6.0 trở lên;
– Đặc biệt ưu tiên xét tuyển cho khu vực Tứ Xuyên, Thành Đô và Trùng Khánh.

2. Học bổng toàn phần dành cho bậc đại học & chương trình học Tiếng Trung

• Đại học Điện tử Thành Đô (chỉ dành cho năm tiếng): Không yêu cầu HSK; Giảm một phần học phí (40%)
• Đại học Trùng Khánh (chuyên ngành tiếng Trung): Không yêu cầu HSK; Miễn học phí, nhà ở; cấp sinh hoạt phí 500-600 RMB/ tháng trong 4 năm học.
• Đại học Trùng Khánh (các ngành khác): Yêu cầu HSK 4; Miễn học phí, cấp sinh hoạt phí 500-600 RMB/ tháng trong 4 năm học.
• Đại học Tây Nam (Trùng Khánh) (chuyên ngành tiếng Trung): Không yêu cầu HSK; Miễn học phí, bảo hiểm y tế, cấp sinh hoạt phí 1100 RMB/ tháng trong 4 năm học.
• Đại học Tây Nam (Trùng Khánh) (các ngành khác): Yêu cầu HSK 4; Miễn học phí, nhà ở, cấp sinh hoạt phí 500 – 600 RMB/ tháng cho 4 năm học
• Đại học sư phạm Vân Nam (các chuyên ngành): Yêu cầu HSK 4 từ 240 trở lên; Miễn học phí, nhà ở, cấp sinh hoạt phí 1500 RMB/ tháng trong 4 năm học.
• Đại học Sơn Tây (các chuyên ngành): Yêu cầu HSK 4 từ 240 trở lên; Miễn học phí, cấp sinh hoạt phí 1500 RMB/ tháng trong 4 năm học.
• Đại học sư phạm Sơn Tây (các chuyên ngành): Yêu cầu HSK từ 240 trở lên; Miễn học phí, cấp sinh hoạt phí 1500 RMB/ tháng trong 4 năm.

3. Hồ sơ dự tuyển học bổng

3.1. Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/03/2017
• Thời gian có kết quả: tháng 06/ 2017.
• Thời gian cấp thư mời nhập học: tháng 07/2017.

3.2. Hồ sơ cần chuẩn bị
– Bằng tốt nghiệp + Bảng điểm (Sinh viên chưa nhận bằng có thể xin giấy chứng nhận đang học của trường)
– Bằng HSK (nếu có)
– 02 thư mời của giáo viên: Yêu cầu người giới thiếu là Tiến sỹ trở lên (nếu ứng tuyển chương trình Thạc sỹ) và là Phó giáo sư trở lên (nếu ứng tuyển chương trình Tiến sỹ).
– Kế hoạch học tập nghiên cứu
– Khám sức khỏe theo biểu du học
– Photo hộ chiếu & 08 ảnh 4*6
– Toàn bộ hồ sơ làm thành 03 bản photo.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *